Очен център "Смолян"

Предлагани услуги


Достъпът до съвременна медицинска помощ на място е осново право на всеки гражданин. Предоставянето й в областта на очните болести на жителите на град Смолян и областта е основна наша цел.