Очен център "Смолян"

Лазертерапия при разкъсвания или периферни дегенерации на ретината


Разкъсванията на ретината се получават при отлепване на стъкловидното тяло, което е нормален възрастов процес. Това може да се случи също при млади хора, при които стъкловидното не е отлепено. Наличието на периферни ретинални дегенерации е свързано с по-висок риск от развитие на разкъсване на ретината. При оплакване от поява на „светкавици”, плуващи мътнини или тъмна сянка пред окото, незабавно отидете на офталмолог за преглед. Това е от съществено значение за предотвратяване на сериозно усложнение-отлепване на ретината. Прегледът се извършва с контактна леща, наречена триогледална леща на Голдман, с която има възможност да се огледа периферията на ретината, която е недостъпна за визуализация при обикновен преглед. При наличие на разкъсване, се прави лазерна обработка около него, за да се предотврати навлизане на вътреочна течност, с последващо отлепване на ретината.