Очен център "Смолян"

Корекция на рефракционни аномалии


Рефракционните аномалии са най-честата причина за намалено зрение и повод за посещение при офталмолог. Необходим е обстоен преглед, за да се установи причината за намалено зрение и да се планира терапевтичен подход.

Рефракционните аномалии са няколко вида:

·         миопия (късогледство)

·         хиперметропия (далекогледство)

·         астигматизъм

·         пресбиопия (възрастово далекогледство)


Съществуват различни варианти за корекция на рефракционните аномалии - очила, контактни лещи и рефрактивни процедури.  Изборът зависи от състоянието на пациента, неговите нужди и предпочитания.

Очила

Очилата са най-популярното средство за корекция на намалено зрение вследствие на рефракционна аномалия. Най-общо според нуждите на пациента биват:

·         очила за далеч, които са изписват за постоянно носене

·         очила за близо (за четене, работа с компютър и др.)

Пациенти, които се нуждаят от корекция за близка и за далечна дистанция могат да носят два чифта очила, които да сменят според зрителните си нужди или да им бъде изработен един чифт очила, които да носят постоянно. Последните могат да бъдат с бифокални стъкла или с мултифокални (прогресивни) стъкла.

Бифокалните очила осигуряват добро зрение за близка и далечна дистанция, но не коригират зрението за средна дистанция. Друг недостатък е, че на лещата визуално се отличава сегментът за близо.

И двата недостатъка се преодоляват от мултифокалните (прогресивни) стъкла. Те са без видими граници между отделните елементи. Освен това осигуряват корекция на зрението за всички дистанции – близка, междинна и далечна.

Контактни лещи

Друг вариант за корекция на зрението са контактните лещи. Те се изписват след изчерпателен офталмологичен преглед и изискват обучение на пациентите, както и разясняване на потенциалните рискове при носене на контактни лещи.

Важно е пациентите да са запознати, че при липса на адекватен контрол и профилактика могат да настъпят сериозни усложнения, някои от които да доведат до загуба на зрение.

Според материала, от който са изработени, контактните лещи биват: меки и ригидни газ проницаеми контактни лещи. Меките контактни лещи, от своя страна, са хидрогелни и силикон-хидрогелни.
Според режима на носене са:

·         за краткосрочно носене – в рамките на деня (еднодневни, месечни, тримесечни), като те трябва задължително да се свалят през нощта

·         за удължено носене – силикон-хидрогелни лещи, които могат да се носят без сваляне от 7 до 30 дни.

Препоръчително е използването на еднодневни или месечни силикон-хидрогелни лещи.

Според дизайна си и рефракционната аномалия, която коригират лещите могат да са сферични или торични (за астигматизъм), монофокални или мултифокални. С ригидните газ-проницаеми лещи се коригират високостепенни рефракционни аномалии, кератоконус и др.

Рефрактивни процедури

Друга опция за корекция на зрението са рефрактивните процедури. Чрез ексимерен лазер се коригира формата на роговицата като така се премахват рефрактивните грешки на окото. Има два основни вида рефрактивна лазерна корекция:

·         повърхностна корекция (PRK / LASEK)

·         корекция с ламеларно роговично ламбо (LASIK)