Очен център "Смолян"

Хирургично лечение на катаракта


Хирургичното лечение на катарактата се състои в премахването на помътнялата леща и заменянето и с изкуствена (вътреочна леща). Понастоящем има два типа операции за премахване на катаракта:

·         Екстракапсулна: премахва се цялата леща, като се оставя задната част на лещената капсула. Недостатъкът на този тип операция се състои в това, че оперативният разрез трябва да е по-голям, което води до необходимостта от шевове и наличието на следоперативен астигматизъм.

·         Факоемулсификация: хирургът премахва лещата с помощта на специален наконечник с ултразвукови вълни. Предимствата са малкият разрез (2.2 до 2.75 мм), който не налага използването на  шевове, по-бързото заздравяване и малък или липсващ постоперативен астигматизъм. 

Вътреочната леща е изкуствена леща, която се имплантира в окото по време на операцията за катаракта. Най-често използваните лещи са:

·         Монофокални вътреочни лещи -  предоставят ясно зрение само за далеч или само за близо. Въпреки подобреното зрение, пациентът все още ще има нужда да носи очила за определени дейности, като четене или работа с компютър.

·         Мултифокалните лещи са създадени със специален дизайн, който позволява да се постигне добро зрение както наблизо, така и надалеч.

·         Торични лещи - съществуват и специални вътреочни лещи, коригиращи астигматизъм. Те са специално разработени за пациенти с катаракта и роговичен астигматизъм.