Очен център "Смолян"

Хирургично лечение на глаукома


В ранните си стадии протичането на глаукомата може да бъде безсимптомно.  Ако не се лекува, заболяването може да доведе до слепота. Подходящото лечение зависи от типа и стадия на глаукомата. Когато възможностите на медикаментозната или лазерната терапия се изчерпят се преминава към хирургично лечение.

·         Трабекулектомия – хирургическа интервенция целяща да се създаде постоянна комуникация между предната камера и филтрационната възглавничка. Вътреочното налягане се намалява чрез повишаване на оттока.  С течение на времето, хирургично създадения дренажен отвор е възможно да се затвори частично или напълно и налягането отново да се повиши. За да се предотврати това се използват различни антифиброзни агенти или резорбируеми импланти.

 

·         Антиглаукомна хирургия с импланти - целта на имплантите е да подобрят стандартната глаукомна хирургия чрез поставяне на устройство, което да запази отворен  хирургически създадения дренажен отвор. Съществуват два типа импланти  -  с клапи (Ахмед) и без клапи (Молтено, Бервелд). Най-често се използват в очи с вторична, конгенитална  и неоваскуларна глаукома.