Очен център "Смолян"

Диагностика


Профилактиката, ранната диагностика и своевременното лечение е от ключова роля за повлияването на много очни заболявания. В Очен център Смолян предоставяме възможност за диагностициране на следните очни заболявния: