Очен център "Смолян"

Лазертерапия при диабетна ретинопатия


Всички очни усложнения на диабета могат да доведат до нарушаване на зрението и до слепота. С помощта на лазертерапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Важно е да се знае, че лазерната терапия невинаги подобрява зрението, но е необходима за спиране на по-нататъчното му влошаване. При лазерната фотокоагулация се използва термичното въздействие на лазера върху патологичните съдове в ретината. Лекуващият офталмолог може да избере различен метод на лазертерапия:

·   Фокална фотокоагулация – третират се патологични съдове в определена зона от ретината. Обикновено се прилагат малък брой лазерни коагулати. Лечението се извършва в повечето случаи на един сеанс.

·   Панретинална фотокоагулация – целта на панретинната лазеркоагулация е да се покрие колкото се може по-голяма площ от средна и крайна ретинална периферия с лазеркоагулати, за да се унищожат исхемичните зони и спре неоваскуларизацията. Изисква прилагането на стотици лазерни коагулати в три до шест сеанса.